Điều kiện chung

- IQ-test.cc đảm nhận việc kiểm soát và quan sát hoạt động của trang web.
- Người dùng có nghĩa vụ theo các điều khoản của IQ-test.cc.
- Người dùng không được thao túng trang web theo bất kỳ cách nào.
- Người dùng không được làm quá tải trang web với các yêu cầu giả mạo hoặc thông tin khác.
- Iq-test.cc sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm người dùng.
- Bấm vào đây để biết thêm thông tin về cookie.