Bài kiểm tra chỉ số thông minh chính xác nhất

Bài kiểm tra chỉ số thông minh là một bộ các câu hỏi khác nhau nhằm mục đích xác định chỉ số thông minh của người thực hiện.

Chỉ số IQ trung bình là 100. Bạn đã bao giờ tự hỏi chỉ số IQ của mình là bao nhiêu chưa? Hãy làm bài kiểm tra và xem chỉ số IQ của bạn là bao nhiêu!

Bạn có thể làm bài kiểm tra hoàn toàn miễn phí.

Kết quả IQ - phân loại

Trên 130 - Kết quả rất cao
115 - 130 - Kết quả cao
85 - 115 - Trung bình cộng
70 - 85 - Dưới mức trung bình
Dưới 70 - Kết quả thấp

Các nguồn hữu ích:

» IQ là gì?
» IQ được đo như thế nào? Ý nghĩa IQ trung bình và cao
» IQ có quan trọng không?
» Làm thế nào để cải thiện chỉ số IQ và chức năng não của bạn